Резултат слика за vazduh

Analiza prošlogodišnjeg stanja vazduha širom svijeta, koju su uradili "Ervižual" (Air visual) i "Grinpis" (Greenpeace), pokazala je da je BiH najzagađenija zemlja Evrope, na drugom mjestu je Sjeverna Makedonija, a na petom Srbija.

 Srbija je po zagađenosti vazduha na 28. mjestu na svijetu, BiH na 14, Makedonija na 15, a Hrvatska na 30. poziciji.

Na listi glavnih gradova svijeta, Nju Delhi je grad sa ubjedljivo najgorim vazduhom na svijetu, a slijede Daka (Bangladeš) i Kabul (Avganistan).

Posmatrajući gradove u regionu, Sarajevo je na 14. mjestu, Skoplje na 16, dok je Beograd na 26. poziciji.

Na nezavidnom mjestu od stotinu gradova svijeta, osim 99 azijskih, na 92. mjestu našao se i Lukavac, iz BiH.

Transport i poljoprivredno zagađenje koje dolazi do gradova i industrijske emisije zajednički su faktori u raznim područjima, prenijeli su beogradski mediji.

Od 20 gradova koji su u 2018. godini imali najzagađeniji vazduh, 18 je iz Indije, dok su dva iz Kine.

Na globalnom planu, grad Gurugram jugozapadno od Nju Delhija imao je najgore rezultate na svijetu u prošloj godini, dok je Bangladeš zemlja sa najzagađenijim vazduhom na svijetu.

Izvještaj "Er vižuala" i "Grinpisa" zasnovan je na količinama štetnih čestica "PM2.5" registrovanih prošle godine u desetinama hiljada stanica koje su pratile kvalitet vazduha širom svijeta.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da zbog zagađenosti vazduha svake godine umre sedam miliona osoba.