Thumbnail

U ovoj godini će vjerovatno biti povećan broj migranata koji žele otići u zapadnu Evropu, zbog nepostojanja zajedničkog rješenja na nivou EU, ali i slabe saradnje zemalja regiona, rekao je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić.

Mektić i ambasador Švajcarske u BiH Andrea Rauber Sakser saglasili su se da je potrebno više pažnje posvetiti bezbjednosnim aspektima migrantske situacije, te podržali uspostavljanje direktne razmjene podataka nadležnih bezbjednosnih agencija dvije zemlje. 

Tokom sastanka bilo je riječi o korištenju mehanizma dobrovoljnog povratka migranata, gdje je prethodnih godina postojala izuzetno dobra i efikasna saradnja BiH i Švajcarske, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti BiH. 

Mektić i Sakserova su razgovarali i o bezbjednosnim izazovima u vezi sa povratkom lica koja su se borila na strani terorističkih organizacija u Siriji i Iraku.