Redovna proljećna sistematska deratizacija počela je danas u Novom Gradu, potvrdio je  opštinski zdravstveni inspektor Nenad Drljača koji obavlja nadzor poslova preduzeća "Eko- bel".
Prema njegovim riječima, preduzeće Eko- bel će ovaj posao u Novom Gradu obavljati do 22. marta.

On kaže da će na terenu biti tri tima "Eko - bela" i da su građani prethodno obaviješteni o provođenju mjera deratizacije.

Troškovi deratizacije opštinskih preduzeća i ustanova , škola , vjerskih i sakralnih objekata , zdravstvenih ustanova , javnih zelenih površina , deponija smeća, obala rijeka Une i Sane sa pritokama biće plaćeni iz opštinskog budžeta .

Usluge deratizacije  državnih i privatnih preduzeća te domaćinstava plaćaju vlasnici ili korisnici.